in English

 

Etusivu

 

Esittely

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Säännöt

 

Jäseneksi

 

EKF

 

Tapahtumat ja muu toiminta

Tapahtumat

Lukupiirit

Kirjoituskilpailut

 

Linkit

Yhteistyötahot

ELKI mediassa

 

Arkisto

Menneet taphtumat ja toiminta

Kokospöytäkirjat

Asiakirjat

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

ELKIn toimintaa ohjaavat aina kuluvan kauden keskeiset dokumentit toimintasuunnitelma ja talousarvio. Edellisten kausien keskeisiä yhdistyksen toimintaa ohjaavia dokumentteja voi tarkastella arkistoiduista asiakirjoista.

Toimintasuunnitelma kaudelle 2012–2013

 

Kauden 2012 – 2013 kehityssuunnat

 

Elävän Kirjallisuuden Yhdistys – ELKI ry on kolmannella toimintakaudellaan uudistanut toimintaansa, saavuttanut enemmän näkyvyyttä ja laajentanut merkittävästi jäsenistöään. Neljännellä kaudella yhdistyksen keskeisinä haasteina ovat tiedottamisen parantaminen, olemassa olevan jäsenistön tehokkaampi aktivointi ja toiminnan jatkuvuuden takaaminen. Näin ollen tulevalla kaudella kiinnitetään entistä enemmän huomiota tiedottamiseen liittyviin vastuualueisiin, rivijäsenille suunnatun toiminnan toteuttamiseen ja toiminnan laadukkaaseen dokumentointiin. Yhteistyötä jatketaan muiden tamperelaisten kirjallisuus- ja kulttuurialan toimijoiden, kuten kirjallisuuden opiskelijoiden ainejärjestö Teema ry:n, Runojen kannatusyhdistys ry:n (nyk. Kirjakauppa Tulenkantajat), Annikin Runofestivaalin, Suomalaisen kirjan museo - Pukstaavin, Viitapiiri ry:n, Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen ja Yöstäjä ry:n, kanssa.

 

Tulevalla kaudella yhdistyksen perusperiaatteista painotetaan erityisesti yhteisöllisyyttä, erilaisia yhdessä oppimisen ja tekemisen muotoja sekä yhteiskunnallista reaktiivisuutta ja kriittisyyttä. Jo vakiintuneiden toimintamuotojen lisäksi ELKIssä pidetään yllä reaktiovalmiutta erinäisten spontaanien tempausten järjestämiseen ja kirjallisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistutaan juuri valmistuneen uloshyllyista.blogspot.com -blogipohjan kautta. Yhteisöllisyyttä korostetaan yhdistyksen toiminnassa keskittymällä entistä tiiviimmin erilaisiin yhdessä oppimisen muotoihin, esimerkiksi lukupiireihin ja esiintymisharjoituksiin. Vastaisuudessa tätä yhdessä tekemistä levitetään aiempaa ohjelmallisemmin myös ydintoiminnan ulkopuolelle jääville jäsenille. Jäsentiedotuksen tasoa kohennetaan yhä elki@uta.fi-sähköpostilistalla, Facebook- fanisivuilla ja tulevalla kaudella uudistuvilla, http://www.ekf.fi/elki-osoitteessa toimivilla verkkosivuilla. Yhdistyksen julkista kuvaa tehdään lähestyttävämmäksi Tampereen yliopistolla olevan ilmoitustaulutilan paremmalla hyödyntämisellä ja Youtube-videoiden avulla. Lisäksi tavoitteena on ulottaa yhdistys myös ei- suomenkielisille kirjallisuuden ystäville tuottamalla kaksikielisiä tapahtumia (suomi/ englanti) ja tiedotteita suurimmasta osasta toimintaa.

 

Tapahtumat

 

Neljäs Elävän Kirjallisuuden Festivaali (EKF) järjestetään lauantaina 9.2.2013 Työväenmuseo Werstaalla Finlaysonin alueella. Vuoden 2012 EKF:n onnistuttua kaikin puolin erinomaisesti ELKIn tavoitteena on kaiken onnistuneen siirtäminen eteenpäin seuraavaan festivaaliin. Tapahtumasta saadun palautteen perusteella näytteilleasettajien ja kirjamyyjien asemaan ja sijaintiin festivaaleilla on kiinnitettävä erityistä huomiota. Festivaalin tuottajat valitaan kevään 2013 aikana ja heidät perehdytetään tehtäviinsä heinäkuussa. EKF:n järjestäminen aloitetaan elokuussa 2012.

 

Yhdistys on aktiivinen koko vuoden ja EKF:n lisäksi ELKIllä onkin paljon monipuolista toimintaa kaudella 2012–2013. Heti toimikauden alussa 10.5. yhdistys toteuttaa kulttuuriravintola Hertassa Uuden novellin iltaklubin, jossa näyttelijäntyön opiskelijat tulkitsevat vielä tuntemattomien novellistien tekstejä ravintolayleisölle. Toukokuussa yhdistys on myös mukana Tampereen sosiaalifoorumilla ja Mahdollisuuksien torilla. Kesäkuussa ELKI osallistuu Annikki Off ja Annikin runofestivaali -tapahtumiin muun muassa yhdistyksen musiikkiryhmän tuottamilla lauluesityksillä ja suomalaisen kirjan museon, Pukstaavin kanssa yhteistyössä toteutetulla runonlausuntaperformanssilla. Kesän aikana ELKI esiintyy jälleen Tampereen kaupungin puistokonserttisarjassa tällä kertaa uudella kirjallisuuden ja ihmisten kohtaamisesta ammentavalla ohjelmanumerolla Amurin työläismuseokorttelissa. Elokuussa puolestaan jalkaudutaan kadulle Tampereen tapahtumien yössä perinteisen runofeissauksen merkeissä. Syksyllä yhdistys on näkyvillä erityisesti Tampereen yliopistolla ja mahdollisesti myös muissa tamperelaisissa oppilaitoksissa. ELKI ry osallistuu Tamyn Kaupunkisuunnistukseen pitämällä kaksikielistä rastia sekä esittelee toimintaansa Aatemarkkinoilla. Niin uusia kuin vanhojakin jäseniä kerätään mukaan syyskuussa kesätauolta palaavaan jäsenistölle suunnattuun lukupiiriin. Yhdistyksen toinen lukupiiri taas on selvemmin suunnattu opiskelijoille ja pyrkii tutustuttamaan myös ELKIn ulkopuolisia lukijoita vertaisoppimisen iloihin ja saloihin. Se toteutetaan Yhteistyössä Tampereen yliopiston kirjallisuusaineiden, kirjallisuudenopiskelijoiden ainejärjestö Teema ry:n ja Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry:n kanssa. Syksyllä käynnistyy myös ELKI ry:n innostavista aiheistaan (manifesti, arvoitus, raapale) tunnettu kirjoituskilpailu, johon kannustetaan tällä kertaa osallistumaan myös englanniksi. Myös keväällä toteutettu Uuden novellin iltaklubi saa syksyllä jatkoa Uuden esseen iltaklubista, jossa nostetaan esille vielä julkaisemattomien esseistien tekstejä. Yhdistyksen alkuvuosi kuluu tiiviisti Elävän Kirjallisuuden Festivaalin ja sen ennakkoklubin järjestämiseen liittyvissä tohinoissa, joten muu toiminta keväällä keskittyy ensiarvoisesti jäsenistön virkistämiseen.

 

Muu toiminta

 

Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi jäsenistöä vedetään mukaan entistä tehokkaammalla tiedotuksella ja erityisillä jäsenilloilla. Tulevalla kaudella järjestetään yhdistyksen kesäretken, pikkujoulujen ja EKF:n karonkan ohella tilaisuuksia, jotka on tarkoitettu jäsenten innostamiseen ja osallistumiskynnyksen madaltamiseen. Syksyllä pannaan toimeen myös erillinen jäsentyytyväisyyskysely, jotta pystyttäisiin paremmin kartoittamaan, minkälaista toimintaa jäsenet yhdistykseltä tahtoisivat ja millä tavalla he voisivat olla siinä mukana. Lisäksi uusia jäseniä kerätään mukaan esittelemällä ELKIä osana kirjallisuudenopiskelijoiden orientoivia opintoja. Uusien ja innokkaiden jäsenten avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi jo pitkään vireillä ollut ELKIn palautepalvelu, jota pidetään yhä avoinna herätettäväksi henkiin heti, kun tällaisen suurprojektiin ylläpitämiseen löytyy tarpeeksi osallistujia. Tulevalla kaudella erityistä tarkkaavaisuutta kiinnitetään toiminnan dokumentoimiseen. Jotta yhdistyksessä hyväksi koetut käytännöt saadaan siirtymään entistä mutkattomammin hallitukselta toiselle, kaikki dokumentit arkistoidaan systemaattisesti ja saatetaan paremmin sähköisesti jaettaviksi. Niin ELKIn omasta menneestä toiminnasta kuin edellisistä EKF:sta rakennetaan kuvitettu historiikki, joka toimii sekä festivaalia että yhdistystä koskevana julkisesti levitettävänä pohjatekstinä. Edellä lueteltujen tapahtumien ja toiminnan ohella ELKI osallistuu muihin kiinnostaviin tapahtumiin ja jatkaa aktiivisesti yllättävien, kaupunkikuvaa elävöittävien tempausten järjestämistä läpi kauden.

 

Kauden 2012–2013 alustava aikataulu

 

Toukokuu 2012

 

Kesäkuu 2012

 

Heinäkuu 2012

 

Elokuu 2012

 

Syyskuu 2012

 

Lokakuu 2012

 

Marraskuu 2012

 

Joulukuu 2012

 

Tammikuu 2013

 

Helmikuu 2013

 

Maaliskuu 2013

 

Huhtikuu 2013

 

Talousarvio

ELKIn talousarvio toimintakaudelle 2013-2014 on luettavissa PDF-muodossa.