in English

 

Etusivu

 

Esittely

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Säännöt

 

Jäseneksi

 

EKF

 

Tapahtumat ja muu toiminta

Tapahtumat

Lukupiirit

Kirjoituskilpailut

 

Linkit

Yhteistyötahot

ELKI mediassa

 

Arkisto

Menneet taphtumat ja toiminta

Kokospöytäkirjat

Asiakirjat

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

 

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Viimeksi päättyneen toimikauden toimintakertomus ja tilinpäätös ovat saatavilla tältä sivulta. Edellisten toimikausien dokumentteja on arkistossa.

 

Toimintakertomus kaudelta 2011–2012

 

ELKI ry:n yleisiä suuntaviivoja kaudella 2011–2012

 

Elävän Kirjallisuuden Yhdistys – ELKI ry:n toiminta jatkui hyvin aktiivisena yhdistyksen kolmannella toimikaudella 1.5.2011–30.4.2012. Yhdistys järjesti vuoden aikana Tampereen kaupunkikuvaa värittäviä tapahtumia, ja ELKIn jäsenet pääsivä osallistumaan useiden kulttuuritapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Vaikka yhdistyksellä on jo repertuaarissaan huomattavan paljon erilaisia toimintatapoja, toiminta painottui syystäkin edelleen yhdistyksen päätapahtuman, Elävän Kirjallisuuden Festivaaliin (EKF) sekä muiden, pienempien yleisötilaisuuksien järjestämiseen

 

Muunlaista ELKIn toimintaa olivat muun muassa Tampereen ylioppilaskunnan kanssa yhteistyössä toteutettu "Sata sanaa" -kirjoituskilpailu, yhdistyksen jäsenten oma lukupiiri sekä erityiset jäsenien iltamat. Kolmannen kauden yleistä linjanvetoavoisi verrattuna aikaisempiin kausiin luonnehtia eräänlaiseksi keskitien valinnaksi. Siinä missä yhdistyksen ensimmäinen kausi keskittyi yhdistystoiminnan perustavii tukipilareihin ja Elävän kirjallisuuden festivaaliin, toinen suuntautui vahvasti ulospäinvallaten uusia alueita ja lisäten toimintaa eksponentiaalisesti. Kolmannella kaudella ei toisaalta ollut aivan yhtä paljon ulkoisesti näkyvää toimintaa kuin toisella kaudella, mutta toisaalta taas toiminta oli jonkin verran harkitumpaa, kokeneempaa ja keskittyneempää edelliseen kauteen nähden.

 

Kaudella 2011–2012 yhdistyksen jäsenmäärä jatkoi kasvuaan noin 70 jäsenestä liki 100 jäseneen. Uusia jäseniä rekrytoitiin esimerkiksi toteuttamalla julkisia kyselyjä Tampereen kulttuuriannista ja kutsumalla avoimesti kaikkia osallistumaan kulttuuritarjonnan syventämiseen. Myös jäsenrekisterin paikkansa pitävyyteen ja vanhojen jäsenten pysymiseen mukana yhdistyksen toiminnassa kiinnitettiin huomiota jäsenten yhteystietojen päivittämisen yhteydessä. Siitä huolimatta, että kaudella kasvavan yhdistyksen kaikkien jäsenten aktivoinnissa oli parannettavan varaa, ELKI onnistui kiitettävästi siirtämään toimintaansa uusille aktiiveille säilyttäen toiminnan määrän ja laadun. Onnistuneesta tietojen ja taitojen siirtymisestä sekä yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta kielii jo se seikka, että kuluneella toimikaudella yhdistyksen hallituksessa oli mukana enää kaksi perustajajäsentä. Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat Mikko Mankinen (puheenjohtaja, perustajajäsen), Liisa Ahlava (varapuheenjohtaja), Janica Oke (rahastonhoitaja), Maria Martti (sihteeri), Piita Kiviaho, Lauri Myllymäki, Hanna Oksanen, Tanja Peltonummi ja Anna Ulvinen (perustajajäsen). Hallituksen kokoonpano säilyi samana halki koko kauden. Hallitus kokoontui kaudella yhteensä 11 kertaa virallisissa kokouksissa ja osana erillisiä työryhmiä laskemattomia kertoja. Syyskokous pidettiin 27.9.2011 ja kevätkokous 18.4.2012.

 

Elokuun 2012 alussa työnsä aloittivat yhdistyksen palkkaamat EKF:n tuottajat Hanna Oksanen (koordinaattori) ja Janne Räikkönen (tiedottaja), joiden tehtäviin kuului festivaalin järjestäminen hallituksen avustuksella. Heidän työsuhteensa jatkuivat 31.3.2012 asti. Kolmannella kaudella oli jo selvästi nähtävissä, että festivaali on kehittynyt valtavasti neljän vuoden aikana ja sitä voi pitää jo itsenäisenä, kansallisesti merkittävänä kirjallisuustapahtumana. Yhdistyksen hallitus tuki tuottajien työtä festivaalin suunnittelussa, toteutuksessa ja jälkitöissä.

 

Toimikaudella 2011–2012 ELKIn ja muiden tamperelaisten kirjallisuus- ja kulttuurialan toimijoiden yhteistyön laajuus pysyi lähes muutoksitta ennallaan. Merkittävimmistä yhteistyötahoista mainittakoon Annikin Runofestivaali, Kulttuuriravintola Hertta, Kulttuuriravintola Telakka, Runojen kannatusyhdistys (nyk. Kirjakauppa Tulenkantajat), Runoviikko-tapahtuma, Työväenkirjallisuuden päivä, Työväenmuseo Werstas ja Tampereen yliopiston ylioppilaskunta - Tamy sekä Teema ry. ELKI on edelleen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Tamyn harrasteyhdistys.

 

Tiedotus ja dokumentaatio

ELKI ry:n verkkosivut ovat yhä osoitteessa www.ekf.fi/elki. Niitä käytettiin tiedottamiseen ja arkistointiin kuluneella kaudella entiseen tapaan. Tarve sivujen kokonaisvaltaiseen uudistamiseen kävi kuitenkin yhä selkeämmäksi. EKF:n vuosittain uudistuvat sivut sijaitsevat osoitteessa www.ekf.fi. Verkkosivujen lisäksi yhdistyksellä on sähköpostilista (elki@uta.fi), jonka kautta tiedottaminen yhdistyksen jäsenille pääasiassa hoidetaan. ELKI ry:n hallitus EKF-tuottajilla täydennettynä käyttää keskinäiseen tiedonvälitykseen ja keskusteluun säännöllisten tapaamisten lisäksi omaa sähköpostilistaansa. EKF:n sisäistä tiedotusta hoidettiin sähköpostilistojen ja tapaamisten lisäksi tuottajien, yhdistysläisten sekä talkoolaisten omassa Facebook-ryhmässä.

 

Kolmannen kauden keväällä ELKI Tamyn harrasteyhdistyksenä sai myös käyttöönsä ilmoitustaulun Tampereen yliopiston aulasta. ELKIn tapahtumista on tiedotettu verkkosivujen, sähköpostilistojen ja sosiaalisen median kautta sekä internetin ilmoituspalstoilla ja muiden kulttuuritoimijoiden sivuilla. Suuremmista tapahtumista ja muista aktiviteeteista kuten kirjoituskilpailuista on myös kirjoitettu lehdistötiedotteita. Yhdistyksen hallitukseen nimettiin jälleen erikseen tiedotusvastaava, jonka vastuulla tapahtuma- ja toimintatiedottaminen oli. Kuluvana kautena todettiin myös tarve kaksikieliselle tiedottamiselle (suomi ja englanti), sillä paljon ELKIn toiminnasta on helposti toteutettavissa myös ulkomaalaisille, esimerkiksi vaihto opiskelijoille, suunnattuna. Myös kaksikielistä tiedottamista alettiin kuluvalla kaudella suunnitella, joskaan sitä ei vielä kyetty kunnolla toteuttamaan. Sosiaalisen median käytössä etusija oli edelleen Facebookilla, jossa ELKIllä on oma yhteisösivu. Siirtymä yhdistyksen vanhasta Facebook-ryhmästä ei onnistunut toivotulla tavalla, sillä suurin osa ryhmän jäsenistä ei siirtynyt ryhmän lakkauttamisen myötä yhteisösivuille tiedotuksesta huolimatta. Tästä huolimatta yhteisösivulla on noin 80 tykkääjää ja sen viikoittainen kokonaiskattavuus oli kaudella keskimäärin 300 käyttäjäseinää. ELKI ja EKF tiedottivat satunnaisesti myös Twitterissä. EKF-tiedotuksesta vastasi palkattu tiedottaja-tuottaja Janne Räikkönen. EKF:n tiedotuskanavista ylläpidetään ajantasaista listaa, ja lehdistötiedotteita annetaan suunniteltuina ajankohtina. Omien verkkosivujen ja sosiaalisen median lisäksi EKF sai hyvin näkyvyyttä niin verkko- kuin perinteisessä mediassa artikkelien, haastattelujen ja ilmoitusten muodossa. Festivaalista kerrotaan aktiivisesti yhdistyksen muissa tapahtumissa. ELKIn yleisötapahtumien ja EKF:n tiedotuksessa hyödynnetään myös perinteisiä painotuotteita kuten julisteita, lehti-ilmoituksia, ostettuja mainoksia ja lentolehtisiä.

 

Toimikaudella ELKI avasi myös oman blogin (www.uloshyllyista.blogspot.fi), jonka tarkoituksena on mahdollistaa pelkkiä tiedotteita syvempi ja muitakin kuin yhdistyksen omia tapahtumia koskeva kulttuuri ilmiöiden pohdinta ja samalla myös dokumentoida ELKIn toimintaa. Blogin kirjoittamista ei saatu vielä kolmannella kaudella käynnistettyä aktiivien muiden tehtävien runsauden vuoksi, mutta idea ja tekninen runko ovat käytännössä valmiit säännöllistä kirjoittamista varten. Yleisesti yhdistyksen dokumentointi on käytännönläheisesti toteutettua. Suurin osa yhdistyksen kartuttamasta tiedosta arkistoidaan joko nettisivulle kaikille avoimeksi materiaaliksi (esim. pöytäkirjat, päätökset, kirjoituskilpailujen tulokset, esityksissä käytetyt tekstimateriaalit), Dropboxiin tai hallituksen Gmail-tilille (GoogleDocs), jossa merkittävin osa kertynyttä tietoa on aktiivien käytössä (esim. tiedotuslistat ja -pohjat, apurahahakemusten mallit, tapahtumien palautteet, ohjeita tilaisuuksien järjestämiseen jne.). Lisäksi kolmannella toimikaudella aloitettiin kirjoittaa kaikki Elävän kirjallisuuden festivaalit yhteen kokoavaa festivaalihistoriikkia, jonka on tarkoitus valmistua neljännellä kaudella pystytettäville uusille nettisivuille.

 

Toiminta ja tapahtumat

 

ELKI toteutti kolmannella kaudella yleisötapahtumien lisäksi monenlaista toimintaa. ELKIn toiminnan kahden päälinjan - keskittyneisyyden ja uusien toimintamuotojen kehittelyn - rinnakkaisuus tulee hyvin esiin jo ensimmäisen kuukauden tapahtumista. Heti kauden alkuun ELKI piti Työväenmuseo Werstaan vapputapahtumassa lauluryhmän esityksen, jossa työväenlaulujen lyyrisestä parhaimmistosta ja oudoista linnuista koottua settiä tuli kuulemaan täyden salin verran monenikäistä yleisöä. Palaute oli erityisen kannustavaa ja tapahtumasta tuli jäsenistöstä koostuvalle esiintyjäkaartille ikimuistoinen vappu. Ennen pääesiintymistä tapahtuman kenraaliharjoitukset pidettiin Teema ry:n perinteisellä vappupiknikillä Sorsapuistossa. Vaikka lauluesityksiä oli tehty jo edellisellä kaudella, musisoinnista tuli kolmannella kaudella elkiläisille kokonaan uusi toimintamuoto, jota varten valittiin erillinen musiikkivastaava ja myöhemmin perustettiin myös lauluesityksistä vastaava työryhmä. Keskittyneempää, selkeämmin jäsenistölle suunnattua toimintaa taas edusti hyvin 4.5.2011 järjestetty Proosauna-saunailta kirjallisuudenopiskelijoiden ainejärjestön Teema ry:n kanssa: tilaisuudessa saunottiin, vaihdettiin kirjoja ja keskusteltiin kirjallisuudesta.

 

Toukokuussa avattiin myös Tamyn ja kulttuurilehti Satyyrin kanssa yhteistyössä järjestetty A. E. Jänneksen kirjoituskilpailu, jota oli suunniteltu jo pitkälle edellisen kauden puolella. Kilpailun aiheeksi tuli otsikko "Kappale yliopiston rehtorin päiväkirjasta" ja tekstilajina oli harvojen tuntema raapale (ts. tasan sata sanaa sisältävä kaunokirjallinen teksti). Kisan raatiin kuuluivat ELKIn ja Tamyn edustajien lisäksi runoilija Teemu Manninen, kirjallisuuden tutkija Maria Mäkelä ja kulttuurilehti Satyyrin päätoimittaja Janne Räikkönen. Kilpailuaika oli 9.5.–31.8.2011. Kilpailuun osallistui huimat 108 tekstiä, ja raati kuvaili tasoa yleisesti korkeaksi. Parhaat tekstit palkittiin ja luettiin 4.11.2011 järjestetyillä Tamyn 86-vuotisjuhlilla. Kilpailuun osallistuneet työt arkistoitiin julkaistavaksi myöhemmin yhdistyksen verkkosivuilla.

 

Kesäkuussa 2011 yhdistys osallistui jälleen Tampereen Runokaupunki-tapahtumaan 6.6.2011–11.6.2011. ELKI järjesti viikolla katuliidutusta ja runoattentaatin Vuolteen sillalla Annikin runofestivaalien toteuttajien mandaatilla. Katuliidutuksessa Annikin festivaalialueelle kulkeva katu täytettiin hämmentävillä ja ihastuttavilla tekstisitaateilla, kun taas runoattentaatissa yhdistyksen jäsenet lukivat mielirunojaan ääneen megafonin avustuksella ohikulkevalle ja kuuntelemaan pysähtyvälle yleisölle.

 

Heinäkuussa ELKI osallistui edellisen kauden tapaan Tampereen kaupungin puistokonserttisarjaan, tällä kertaa "Runokansannousu"-nimisellä ohjelmanumerolla. "Runokansannousun" ideana oli esittää mahdollisimman erilaisista etnisistä ja kulttuurisista taustoista kotoisin olevia runoja, jotka eivät olisi yleisölle entuudestaan tunnettuja. Noin nelisenkymmentä katsojaa kerännyt lämminhenkinen tapahtuma pidettiin 14.7.2011 Väinö Linnan aukiolla Finlaysonin lavalla. Kesällä tuotettiin myös aiemmin koettelemattomia tapahtumia. 14.8.2011 järjestettiin toiselta kolmannelle kaudelle siirretty ELKIn kulttuurivisa, joka kehittyi suunnittelukokouksissa puistokulttuurivisaksi. Puistokulttuurivisan ideana oli viedä perinteinen pubeissa jurnuttava visa ulos puistoon ja upottaa sekaan tietouden lisäksi myös luovuutta ja kekseliäisyyttä vaativia kysymyksiä. Puistokulttuurivisaan osallistui seitsemän joukkuetta, joista parhain palkittiin.

 

Yhdistyksen jäsenistölle suunnattu kesäretki pidettiin myös elokuussa, ja se vei Sastamalaan, tuolloin vastikään avattuun Suomalaisen kirjan museo Pukstaaviin. Museovierailun jälkeen joukko elkiläisiä kokoontui Näsinpuistoon piknikille, jossa syötiin, juotiin, keskusteltiin, soitettiin ja laulettiin yhdessä. Piknik-ilta olikin hyvää harjoitusta ELKIn musiikkiryhmän seuraavaa koitosta - Tampereen työväenkirjallisuuden päivän esitystä varten. Vappuna tulikasteen saanut elkiläisten musiikkiryhmä esitti työväenlaulujen helmiä 28.8.2011 Työväenkirjallisuuden päivän avajaisseremoniassa ja myöhemmin päivän aikana aiempaa haasteellisemmin eri puolella Työväenmuseo Werstasta.

 

Syksyllä yhdistyksen toiminnassa painotettiin uusien jäsenien rekrytointia, uusien innokkaiden toimijoiden houkuttelemista mukaan toimintaan. Syyskuussa 2011 ELKI osallistui aktiivisesti Tamyn tapahtumiin. Tamyn kaupunkisuunnistuksessa 13.9.2011 yhdistys piti suunnistajien luovuutta kysyvää rastia, jolla osallistujat saivat tuottaa vapaamuotoisia performansseja tai maataideteoksia muun muassa Mannerin, Meriluodon, Seilosen ja Wordsworthin runojen pohjalta. Rastin pitäminen mahdollisti jäsenhankinnan lisäksi Luonto & luominen -teemaisen EKF 2011 ennakkotiedotukseen useille kymmenille rastikävijöille. Tamyn Aatemarkkinoilla 21.9.2011 jakoi markkinakävijöille tietoa yhdistyksen toiminnasta ja kokosi kulttuurikyselyn, jolla kartoitettiin tamperelaisten opiskelijoiden mielipiteitä kaupungin kulttuuritarjonnasta ja kerättiin näkemyksiä, kuinka sitä voisi parantaa. Kyselyn tulokset jaettiin hallituksen pohdittavaksi jaEKF:n tuottajien käytettäviksi. Samanlainen kysely toteutettiin Vera Vian kulttuuripäivillä Tullintorilla 28.9.2011. ELKI keräsi syyskuun aikana noin 30 uutta jäsentä, mikä on yksi merkittävimmistä jäsenmäärän nousuista koko yhdistyksen historiassa.

 

Syksy oli muutoinkin ELKIn toiminnassa jäsenistöön päin suuntautuvaa ja ennemmin tulevan toiminnan, etenkin kevään festivaalin, suunnittelua kuin tapahtumien toteuttamista. Edellisellä kaudella pidetyn lukupiirin kaltaista suurprojektia päätettiin siirtää myöhemmäksi ja sen sijaan käynnistettiin jäsenistölle tarkoitettu, kuukausittain kokoontuva lukupiiri, jossa elkiläisten suosittelemista kirjoista keskustellaan yhdessä vapaasti ja huolettomasti. Aivan joulun kynnyksellä 18.12.2011 pidettiin ELKIn angstipikkujoulu Rauhaniemen kansankylpylässä ja puheenjohtajan kotona. Neljäs Elävän Kirjallisuuden Festivaali järjestettiin lauantaina 11.2.2012 Työväenmuseo Werstaan tiloissa Tampereen keskustassa. Tapahtumaa edelsi ennakkoklubi, joka järjestettiin kulttuuriravintola Telakalla 19. tammikuuta 2012. Ohjelmassa oli kulttuuriaiheinen tietokilpailu, jonka kysymykset liittyivät EKF:n vuoden teemaan "Luonto ja luominen". Välissä kuultiin myös trubaduurihenkisiä teemaan sopivia musiikkiesityksiä. Hyvin yleisöä kerännyt klubi toimi onnistuneena ennakkomainoksena varsinaiselle festivaalille, joka järjestettiin muutamaa viikkoa myöhemmin. Hallitus koki klubin hyväksi keinoksi markkinoida tapahtumaa paikallisesti, ja ennakkotapahtumia aiotaan järjestää vastaisuudessa mahdollisuuksien mukaan

 

. Festivaalin teema "Luonto ja luominen" koettiin sopivan väljäksi mutta kuitenkin tarpeeksi konkreettiseksi. Päivän aikana festivaalilla esiintyi useita kotimaisen kirjallisuuden kiinnostavimpia nimiä Risto Isomäestä Risto Rasaan. Edelleen pääpaino oli kuitenkin mediassa vähemmän esille nostetuissa kirjailijoissa ja taiteilijoissa. Ulkomainen vieraamme tuli Nepalista saakka lausumaan juuri suomeksi julkaistuja haikurunojaan. Poikkitaiteellisuus säilyi edelleen ohjelman kantavana teemana ja päivän aikana nähtiin niin näyttämötaidetta, kokeellista nukketeatteria kuin uutta kotimaista luontovalokuvaakin. Luontoteema veti paikalle ennätysmäärän yleisöä ja tuhannen kävijän tavoite ylittyi reilusti. Vuonna 2012 teema pyrittiin liittämään entistä elimellisemmin kaikkeen ohjelmaan kirjallisuuskeskusteluista ja runoesityksistä aina japanilaisen kirjansidonnan työpajaan, jossa askarreltiin kierrätysmateriaaleista. Tässä onnistuttiin hyvin ja yleisömäärä jakautui tasaisesti kaikkien keskustelujen ja ohjelmanumeroiden kesken.

 

Päivän aikana kerättiin palautetta sekä kirjallisesti että suullisesti. Palaute oli pääosin positiivista, sillä ainoa negatiivinen palaute koski tiedotusta ennen tapahtumaa. Internet-sivujen kanssa olikin hieman ongelmia, sillä ne kaatuivat vain kuukausi ennen tapahtumaa. Ongelma saatiin kuitenkin korjattua nopeasti. Mainoksia ja juttuja ennen tapahtumaa ilmestyi ainakin Tamperelaisessa, Kansan Uutisissa, Aikalaisessa, Aviisissa sekä radio Moreenissa ja Ylen radiokanavilla. Yksi kehittämisen paikka on kuitenkin pienkustantajien kirjamyynti, joka oli aiempia vuosia kehnompaa. Ensi vuonna on mietittävä uudelleen myyntipisteiden sijoittuminen itse festivaalitilaan, tiedotettava kirjamyynnistä laajemmin sekä ennen tapahtumaa että sen aikana ja harkittava ohjelman sijoittamista samaan tilaan kirjamyyjien kanssa. Ajankohtainen ja monipuolinen ohjelma sai runsaasti kiitosta. Esimerkiksi kiivas keskustelu suomalaisen esseen tilasta "Vihan ja katkeruuden jälkeen – suomalainen essee 2012" jatkui sittemmin sekä kirjallisuuslehti Parnasson että erilaisten laadukkaidenkulttuuriblogien sivuilla. Tämä yhdessä tasaisesti jakautuneiden kävijämäärien ohella todistaa, että festivaali on vakiinnuttanut paikkansa kotimaisten kulttuuritapahtumien kentällä. Rohkeat keskustelunavaukset, tiukasti ajassa kiinni oleminen sekä marginaalisten taiteen muotojen esille nostaminen tekevät tästä tapahtumasta voimakkaasti omannäköisensä ja muista vastaavista tapahtumista positiivisella tavalla erottuvan.

 

Yhteydenpito hallituksen ja tuottajien välillä toimi hyvin. Tuottajat toimivat ammattimaisesti ja itseohjautuvasti, mutta ELKI toimi tarpeellisena taustatukena ja ideointiapuna. EKF:n virallisena iltaklubina oli jälleen Teema ry:n perinteinen Tiiliskivi-klubi, joka järjestettiin onnistuneesti ravintola Telakan tiloissa. Yhteydenpito Teema ry:n ja festivaalin tuottajien välillä oli tiivistä, ja luontotematiikkaa pyrittiin jatkamaan illan ohjelmaankin. Klubia myös mainostettiin festivaalin käsiohjelmassa ja muissa materiaaleissa.

 

EKF:n jälkeen 3.3.2012 järjestettiin karonkka kaikille festivaalin järjestelyissä mukana olleille, festivaalin esiintyjille, Tiiliskivi-klubin järjestelyihin osallistuneille ja klubin esiintyjille. Karonkka toimi samalla talkoolaisten ja muiden asianomaisten sisäisenä palautetilaisuutena festivaalista. Saatu palaute oli kaiken kaikkiaan positiivista. Festivaalin kehittämiseksi EKF 2012:n tuottajat sitoutuivat perehdyttämään uudet tuottajat työhönsä ja välittämään palautekeskustelujen annin tuleville työntekijöille.

 

ELKIn arvostelupalvelun toiminta todettiin kaudella mahdottomaksi toteuttaa, ilman erityistä palvelun ylläpitoon sitoutuvaa ryhmää. Arvostelupalvelun ideana oli antaa kohtuulliseen hintaan laadukasta ja monipuolista palautetta erilaisista teksteistä. Jo hetkeksi elvytetyn arvostelupalvelun toimivaksi todettu rakenne ja ylläpitoon liittyvät dokumentit arkistoitiin siten, että ne voidaan ottaa käyttöön, mikäli yhdistyksen jäsenistössä herää jatkossa kiinnostusta kyseisen projektin henkiin herättämiseen.

 

Loppukeväällä ELKI alkoi valmistella kahta tapahtumaa, joiden on tarkoitus toteutua seuraavalla kaudella: Luonto ja kirjallisuus -aiheinen, Tampereen yliopiston ja Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen kanssa toteutettava suuren yleisön luku- ja keskustelupiiri sekä uuden novellin iltaklubi Kulttuuriravintola Hertassa. Edellisellä kaudella järjestetyn ELKIn ja Teeman Näkymättömän kirjallisuuden lukupiirin ollessa dokumentoitu huolella, todettiin, että Luonto ja kirjallisuus -lukupiirin käytännön suunnitteleminen voidaan hyvin jättää syksyyn. Kuitenkin jo alustavissa suunnitelmissa näytti selvältä, että kyseiseen lukupiiriin olisi tarkoitus saada opiskelija-alustajia ja itse lukupiirin suorittamisesta opintopisteitä jo toteutuneen piirin tapaan. Novelliklubin ideana puolestaan olisi tuoda ainaisten runoklubien sijaan tuoda esille myös aiemmin julkaisemattomien proosakirjoittajien tekstejä. Julkaisemattomien kirjoittajien lisäksi novelliklubille aiotaan pyytää Tampereen yliopiston näyttelijätyön opiskelijoita dramatisoimaan kirjoittajien tekstit yleisön helpommin seurattaviksi.

 

Siirryttäessä neljännelle kaudelle ELKI yhdistyksenä on onnistunut pitämään yllä toiminnan jatkuvuutta ja takaamaan sen ottamalla mukaansa uusia vapaaehtoistyöstä ja opitun jakamiseen perustuvasta kulttuuritoiminnasta innostuneita aktiiveja. Tältä kannalta ELKI on pysyvä, pystyvä ja kasvava kulttuuriyhdistys.

 

Tapahtumakalenteri

 

Toukokuu

• 1.5.2011 ELKI-prop vol.2. Työväenmuseo Werstaan vapputapahtumassa.
• 4.5.2011 Proosauna. ELKIn ja Teema Ry:n yhteinen saunailta Tamkon saunalla.
• Sata sanaa -raapalekirjoituskilpailu avataan.
• 23.5.2011 Yhdistyksen hallituksen ensimmäinen kokous.

 

Kesäkuu

• 6.-11.6.2011 Runoviikko ja Annikin Runofestivaali. Runoattentaatti ja katuliidutusta.

 

Heinäkuu
• 14.7.2011 Runokansannousu-esitys Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen puistokonserttisarjassa.
• ELKIn kesäretki suomalaisen kirjan museoon Pukstaaviin ja laulava piknik Näsipuistossa.

 

Elokuu
• 8.8.2011 Yhdistyksen hallituksen toinen kokous.
• 17.8.2011 Puistokulttuurivisa.
• 28.8.2011 Työväenkirjallisuuden päivän lauluryhmän esiintymiset.

 

Syyskuu
• 12.9.2012 Yhdistyksen hallituksen kolmas kokous.
• 14.9.2011 Rastinpito Tamyn kaupunkisuunnistuksessa.
• 21.9.2011 Aatemarkkinat yliopistolla. Kulttuurikysely ja kirjanvaihtonurkkaus.
• 28.9.2011 Kulttuuripäivät-tapahtuma Tullintorilla. Kulttuurikysely ja kirjanvaihtonurkkaus.
• 27.9.2011 Yhdistyksen syyskokous.

 

Lokakuu
• ELKIn aktiivisesti kokoontuva soitto- ja lauluryhmä perustetaan.
• 24.10.2012 Yhdistyksen hallituksen neljäs kokous.

 

Marraskuu
• 1.11.2011 ELKIn jäsenistölle suunnattu lukupiiri kokoontuu ensimmäisen kerran.
• 4.11.2011 A.E. Jänneksen raapalekirjoituskilpailun parhaimmisto palkitaan Tamyn 86-vuotisjuhlilla.
• 22.11.2011 Yhdistyksen hallituksen viides kokous.

 

Joulukuu
• 14.12.2011 Yhdistyksen hallituksen kuudes kokous.
• 18.12.2011 Jäsenistön pikkujoulut Rauhaniemessä.

 

Tammikuu
• 10.1.2012 Yhdistyksen hallituksen seitsemäs kokous.
• 19.1.2012 EKF:n ennakkoklubi kulttuuriravintola Telakalla.

 

Helmikuu
• 7.2.2012 Yhdistyksen hallituksen kahdeksas kokous.
• 11.2.2012 Neljäs Elävän Kirjallisuuden Festivaali.
• 28.2.2012 Yhdistyksen hallituksen yhdeksäs kokous.

 

Maaliskuu
• 3.3.2012 EKF-karonkka ja palautetilaisuus.
• 14.3.2012 Yhdistyksen hallituksen kymmenes kokous
• Novelliklubin suunnittelu alkaa.
• ELKIn ja Tysyn lukupiirin suunnittelu alkaa.

 

Huhtikuu
• 2.4.2012 Yhdistyksen hallituksen yhdestoista kokous.
• Uusien EKF- tuottajien haku alkaa.
• 18.4.2012 Yhdistyksen kevätkokous.

 

Tilinpäätös

Edellisen toimikauden tilinpäätös on luettavissa pdf-muodossa.