EKF 2017

Järjestyksessään yhdeksäs Elävän Kirjallisuuden Festivaali järjestetään Tampereella Työväenmuseo Werstaan tiloissa lauantaina 18. helmikuuta 2017 klo 11—18.

EKF:n ohjelmisto koostuu eritaustaisten taiteentekijöiden ja tutkijoiden keskusteluista, performansseista ja työpajoista. Tänä vuonna festivaalin kokoavana teemana on monimerkityksinen
Sivulla.

Paneelikeskustelujen aiheina festivaalilla ovat yhteiskunnassa sivullisten ihmisryhmien kokemuksen esittäminen: kenen näkökulma ja ääni pääsevät kuuluviin, mitä on kulttuurinen omiminen; monikielinen kirjallisuus Suomessa; syrjäytyminen ja syrjäyttäminen kirjallisuuden ja taiteen aiheina ja tekemisen lähtökohtina; kirja fyysisenä esineenä ja kirjan tekeminen käsityöläisyytenä ja kirjojen kuvittaminen ja kansigrafiikka. Keskustelijoiksi kutsutaan paikallisia ja valtakunnallisia taiteen tekijöitä, humanististen ja yhteiskunnallisten alojen tutkijoita ja yhteiskunnallisia sekä kulttuurialan vaikuttajia. Keskustelujen kohderyhmänä ovat kaikki kirjallisuudesta ja kulttuurista kiinnostuneet aikuiset ja nuoret koulutustaustaan katsomatta. Keskusteluissa pyritään siis pääsemään pintaa ja arkipuhetta syvemmälle ja ne rakennetaan kiinnostaviksi ja ymmärrettäväksi myös sellaiselle katsojalle, jolla ei erityistä aiempaa tietoa keskustelun aiheesta.

Vuonna 2017 Elävän Kirjallisuuden festivaali pyrkii laadukkaiden paneelikeskustelujen ohella panostamaan erityisesti lavalla nähtävään sanataiteeseen, kuten lavarunouteen ja runoperformansseihin. Tamperelainen lavarunokulttuuri on viimeisen vuoden aikana näyttänyt pieniä vilkastumisen merkkejä, mutta tilaisuuksia on edelleen moniin muihin Suomen kaupunkeihin verrattain vähän. Elävän Kirjallisuuden Festivaali haluaakin tarjota yleisölle kiinnostavan katsauksen paikallisen ja valtakunnallisen lavarunouden maailmaan ja esiintymismahdollisuuden erityisesti Tampereen lähiseudun lavarunoilijoille.

Vuodesta 2009 järjestetty festivaali perustettiin vaihtoehdoksi kaupallisille ja henkilökeskeisille kirjamessuille ja sen tarkoituksena on yhä tarjota kirjallisuus- ja kulttuuriaiheista keskustelua, joka keskittyy yksittäisten tekijöiden ja teosten sijasta ennen kaikkea laajempiin aiheisiin koskien kirjallisuutta ja muita taiteita, niiden tekemistä ja vastaanottamista sekä sitä, miten ne vaikuttavat ympäröivään maailmaan ja toisin päin.

Tapahtumaan on vapaa pääsy!

Yhteistyössä