Elävän kirjallisuuden festivaali ja Tiiliskivi-klubi ovat saaneet Koneen säätiön apurahan vuosille 2023-2026

Elävän kirjallisuuden festivaali ja Tiiliskivi-klubi ovat saaneet Koneen säätiöltä apurahan vuosille 2023-2026!

Hakemuksessamme kirjoitimme muun muassa näin:

”Tavoitteenamme on tehdä Elävän kirjallisuuden festivaalista vuonna 2023 houkutteleva tamperelainen kulttuuritapahtuma, jossa yhdistyvät taide ja tieteellinen keskustelu yhteiskunnallisesti relevantilla tavalla. Tämä tarkoittaa sellaisiin aiheisiin tarttumista ja sellaisen taiteen esiin nostamista, jotka koemme tärkeiksi ja ajankohtaisiksi. Myös festivaalia seuraavan Tiiliskivi-klubin tarkoitus on nostaa esiin uutta kotimaista kirjallisuutta, joka on jäänyt ilman raadin mielestä sen ansaitsemaa huomiota.”

Kiitämme Koneen säätiötä päätöksestä tukea festivaaliamme! Elävän kirjallisuuden festivaalin ja Tiiliskivi-klubin tulevaisuus on nyt turvattu jo moneksi vuodeksi eteenpäin. Seuraava festivaali järjestetään 4.2.2023, ja teemana on tällä kertaa Matka.